YK Forum

標題: Atlus USA官網:《Persona 5》上載視頻新規定 [打印本頁]

作者: 伊安    時間: 2017-4-10 11:46 AM     標題: Atlus USA官網:《Persona 5》上載視頻新規定

Atlus USA官網主要指出近期呢隻GAME銷情大熱,衍生視頻直播/錄播打機問題,部份片段達到劇透程度,故喺美國時間4/4/2017發佈上載視頻新規定嚟防止劇透,違反者將會被處理。

Atlus對視頻內容的要求如下,即便是使用畫面捕捉設備時也請註意考慮以下因素:
1、嚴禁發布遊戲中20XX年7月7日之後的內容。
2、可以上傳發布多個《女神異聞錄5》的遊戲視頻,但每部視頻不得超過90分鐘。
3、禁止主線劇情的透露,玩家可以自行判定。如果需要明確的要求的話,禁止公布前三個宮殿的結局和一些劇情細節。舉個例子,你可以在視頻中加入祐介對事件的反應內容,之後迴避他覺醒部分的鏡頭,以及所有和那副畫有關聯的情節。同樣也不要公布任何和審訊有關的內容。
4、雖然提到了禁止公布每個宮殿結局,玩家可以從和鴨志田的戰鬥中截取部分視頻片段。但是請不要錄製其他Boss戰的視頻。
5、嚴禁分享單獨的過場/動畫過場,視頻的主要內容可以反映迷宮探索/在東京逛街。
6、可以單純地演示遊玩並解說。

Atlus USA官網全文:http://atlus.com/note-persona-5-streaming/
========================================================================================
遊戲商面對住源源不絕既視頻直播/錄播打機問題,咁做係無可厚非
但對於玩家同各位睇人打機片既網友嚟講,喺新規定下,就限制咗可公開既遊戲畫面
各位點睇
歡迎光臨 YK Forum (http://forum.eyankit.com/) Powered by Discuz! 5.0.0