YK Forum » 音樂討論 » 久石讓 - 春天 (選段) [1Apr2017春之讚嘆音樂會-排練花絮]


2017-3-17 10:06 PM guitartszwai
久石讓 - 春天 (選段) [1Apr2017春之讚嘆音樂會-排練花絮]

久石讓 - 春天 (選段) [1Apr2017春之讚嘆音樂會-排練花絮]


久石讓 - 春天 (選段)


【春天】一曲是收錄於久石讓所著的第四張鋼琴故事系列專輯"Piano Stories IV-Freedom"內的其中一首作品。【春天】一曲以D大調寫成,樂曲很分明,聽起來很有歡愉溫暖的感覺,很有春日的氣氛。古典結他的音色柔和溫暖,十份適合演繹這首作品。音樂會中三位樂手將以結他三重奏型式演繹這首樂曲。


[video thumbnail=http://i1.ytimg.com/vi/Fhq64m3XxKA/hqdefault.jpg]http://www.youtube.com/watch?v=Fhq64m3XxKA[/video]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=Fhq64m3XxKA]http://www.youtube.com/watch?v=Fhq64m3XxKA[/url]
[youtube=640,480]http://www.youtube.com/watch?v=Fhq64m3XxKA[/youtube]
[hdutube]Fhq64m3XxKA[/hdutube]
[youtube]Fhq64m3XxKA[/youtube]
[flash]http://www.youtube.com/v/Fhq64m3XxKA[/flash]

<iframe width="640" height="480"src="http://www.youtube.com/embed/Fhq64m3XxKA"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

[img]https://1.bp.blogspot.com/-wugDzOqKAoI/WMKudgmP54I/AAAAAAAALQs/4Oj0i4P7OTsXxbE93_6ralG7qkkqRGybgCLcB/s1600/Spring%2Bconcert%2Bposter%2Bfinal%2Bv2.jpg[/img]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.