YK Forum » 音樂討論 » 結他二重奏排練片段Anon. - Drewrie's Accordes (Excerpts)


2017-3-11 12:16 AM guitartszwai
結他二重奏排練片段Anon. - Drewrie's Accordes (Excerpts)

結他二重奏排練片段Anon. - Drewrie's Accordes (Excerpts)


社尼的協議 – 佚名

這首樂曲是文藝復興時期的作品,作者和樂曲的背景已難以考證。樂曲收錄於簡•皮克林(Jane Pickering, 相信是十七世紀的一位魯特琴演奏家)的手稿中。有人認為「社尼」可能就是這首作品的作者。樂曲有不少對答的段落,聽起來好像兩個人在對話。


[video thumbnail=http://i1.ytimg.com/vi/Xr4Eg6pwln8/hqdefault.jpg]http://www.youtube.com/watch?v=Xr4Eg6pwln8[/video]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=Xr4Eg6pwln8]http://www.youtube.com/watch?v=Xr4Eg6pwln8[/url]
[youtube=640,480]http://www.youtube.com/watch?v=Xr4Eg6pwln8[/youtube]
[hdutube]Xr4Eg6pwln8[/hdutube]
[youtube]Xr4Eg6pwln8[/youtube]
[flash]http://www.youtube.com/v/Xr4Eg6pwln8[/flash]

<iframe width="640" height="480"src="http://www.youtube.com/embed/Xr4Eg6pwln8"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

[img]https://1.bp.blogspot.com/-wugDzOqKAoI/WMKudgmP54I/AAAAAAAALQs/4Oj0i4P7OTsXxbE93_6ralG7qkkqRGybgCLcB/s1600/Spring%2Bconcert%2Bposter%2Bfinal%2Bv2.jpg[/img]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.