YK Forum » 吹水閒聊 » 各位..我又潛完水啦..入一入黎幫一幫我D野


2012-12-7 08:31 PM bus911
各位..我又潛完水啦..入一入黎幫一幫我D野

[img]http://puu.sh/1y718[/img]
呢個星期都係咁
但係次次斷幾秒無野
斷線果陣會好似圖一咁
之後佢自動連番...
真係wtf咁煩..
有無人識解讀呢個問題

2012-12-7 09:30 PM keith_keith
router問題

可能同人撞channel

2012-12-7 09:41 PM bus911
點解會咁 T_T.

2012-12-7 09:48 PM keith_keith
回覆 #3 bus911 的帖子

冇得解架喎

同人撞channel 好正常

2012-12-7 10:18 PM bus911
咁我咪好慘..要捱斷線

2012-12-7 10:24 PM keith_keith
回覆 #5 bus911 的帖子

router可以轉wifi channel 的

2012-12-7 10:36 PM bus911
點轉...
(我想盡快搞掂..

2012-12-7 10:53 PM keith_keith
回覆 #7 bus911 的帖子

唔同router唔同setting

去返router wireless setting個度搵「channel (中文:頻道)」啦

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.