YK Forum » 吹水閒聊 » (急問) 就到期, 隻錶好型, 但買咩色好 ? 大家唔該幫下眼


2012-9-21 01:18 PM cheung_cwb
(急問) 就到期, 隻錶好型, 但買咩色好 ? 大家唔該幫下眼

(急問) 個優惠就到期, 隻錶好型, 想試下戴湖水綠, 但又怕男仔戴會怪怪, 定係買咩色好 ? 大家唔該幫下眼啦.

[img=450,300]http://l.yimg.com/qk/poster2-1347849219-large.jpg[/img]
[url=http://hk.deals.yahoo.com/hong-kong/offer/43804]http://hk.deals.yahoo.com/hong-kong/offer/43804[/url]

2012-9-21 06:21 PM ohshit
回覆 #1 cheung_cwb 的帖子

永遠站在黑色 就cool

2012-9-21 06:49 PM cheung_cwb
我屋企好多黑色錶, 灰色就無, 但灰色錶帶怪唔怪..?

2012-9-21 07:23 PM vitovitohon
ok啦個人覺得白色好D不過易污嘈

2012-9-21 08:42 PM cheung_cwb
白色我怕太女仔,唔知會唔會..

2012-9-21 10:27 PM cheung_cwb
黑色就斷貨:em35:

2012-9-22 03:23 PM 小布子
灰色 我又心動>< 白色真心易污曹 黑色太硬朗
灰色岩岩好 !

2012-9-22 05:46 PM cheung_cwb
好啦, 跟你買灰色 ;P

2012-9-25 08:28 PM hghg267
黑色令仔d,如果有藍色仲好:L

2012-9-27 09:27 PM cheung_cwb
無藍色呀, 我都想, 個優惠得番2個鐘JA

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.