YK Forum » 戀愛 » 35度的餘溫


2012-7-26 03:28 AM 雲妮
35度的餘溫

好日都唔會上fb,識左女友就成日post相,曬恩愛,明明知道我鍾意你,同我傾msn都講佢

諗住避你,唔搵你,唔諗你,你點解又要嚟搵我?比機會我再纏你?

點解要搞到我咁?

可能只能怪我自己•••:(

你可能講得啱:
男人不壞
女人不愛

你真係好壞•••

2012-7-26 03:39 AM warmanwai
回覆 #1 雲妮 的帖子

因為佢仲鐘意你!_!

頁: [1]
查看完整版本: 35度的餘溫


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.