YK Forum » 吹水閒聊 » 買模型車~~


2012-5-19 07:50 PM 湯湯
買模型車~~

送模型車比男仔,邊度平??????
$3000留下....沙田有冇???:o

2012-5-19 08:47 PM KAI徽IAK
回覆 #1 湯湯 的帖子

沙田而家好少模型店……
大多數要出九龍=[
(本來想講去新城市三期定唔知一期間「微星」,但係好似冇模型車)
出九龍吧,少女/男~

2012-5-19 08:52 PM 湯湯
回覆 #2 KAI徽IAK 的帖子

5該曬.....尹日去深水埗ga la!!!!:P

頁: [1]
查看完整版本: 買模型車~~


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.