YK Forum » 短文小說 » [原創]受過傷的女孩(散文一篇)


2011-6-5 09:23 PM [email protected]
[原創]受過傷的女孩(散文一篇)

當你跟我分手時,我和你的回憶早已煙灰飛滅……

承諾?信任?都已不再存在,剩下的只有冷酷,孤單和想要報仇的心……

  女孩子嘛,當然想被人呵護,但只要她受過傷後,就會封閉自己,不讓自己再受傷;以冷酷來代替原本的性格;以黑色來成為自己喜歡的顏色;以報仇來傷害令她受傷的人……

  這就是受過傷的女孩……

如果你身邊有一位女孩,就請你好好愛護她,不要讓她受傷…….

  請令她幸福……

2011-6-26 12:56 PM helenhui825
Good:)
like your sharing

2011-9-18 08:55 PM mmmabc99
Good:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.