YK Forum » 短文小說 » 真正愛你的女生會


2010-8-19 04:26 PM a26776500
真正愛你的女生會

真正愛你的女孩,要你猜那樣,要你猜這樣,目的想要你知道她在想什麼,想錯她又罵你 "沒事啦!笨蛋" 。

真正愛你的女孩,是你最需要她時候,常裝著冷漠不關心,卻溫柔的問你沒事嗎?

真正愛你的女孩,雖然不知道你喜歡什麼,也甘心熬夜為你織一條圍巾,摺一大罐的星星。

真正愛你的女孩,經常想打電話給你,卻怕你覺得煩,要你開口才會打給你。

真正愛你的女孩,在朋友面前經常提起你和問你近況,卻否認自己喜歡你。

真正愛你的女孩,因為掛念你,難以入睡。

真正愛你的女孩,在你面前常亳不在意,其實她十分想知道你的心意。

真正愛你的女孩,只要你對她說"我很想妳",她就會臉紅心跳加速,然後甜甜的笑,對著你說 "笨蛋...你說什麼啊?"

真正愛你的女孩,雖然相隔,她會幻想著你與她的未來而傻笑。

真正愛你的女孩,給你與其他的朋友過你的生日,仍更希望想要你獨自陪她過生日。

真正愛你的女孩,無論你傻或笨的,也會覺得你很酷。

真正愛你的女孩,傷她心,會睡覺前想起你而且不自然的流下淚。

真正愛你的女孩,想告訴你她的心裡的話,但是卻步,因為怕失去你。

真正愛你的女孩,是很多時候不會叫你名字,她會叫你笨蛋、豬頭、喂...

真正愛你的女孩,跟你聊天的時候總會把說話講得亂七八糟的,是因為她的舌頭在自己深愛的人面前打了很多很多的結。

真正愛你的女孩,是每天在電腦旁等候你上線,然而一看見你的名字,就會不知所措。

真正愛你的女孩,是你告訴她有關於其他女生的事情,雖然她臉上總是裝著一副不關心的樣子,但是心裡卻是酸酸的。

真正愛你的女孩,是會在你傷害她後,仍然傻傻的等你回頭。

真正愛你的女孩,是會為了你放棄一生幸福的人。

2011-5-2 06:24 AM kdgl98d
看過大大的帖子後,有如灌頂一般開竅了,真期待大大再分享好帖子[url=http://x0800.com/] [/url] [url=http://www.x0800.com/] [/url] [url=http://a601.x0800.com/] [/url] [url=http://a602.x0800.com/] [/url] [url=http://a603.x0800.com/] [/url] [url=http://a604.x0800.com/] [/url] [url=http://a605.x0800.com/] [/url] [url=http://a606.x0800.com/] [/url] [url=http://a607.x0800.com/] [/url] [url=http://a608.x0800.com/] [/url] [url=http://a609.x0800.com/] [/url] [url=http://a610.x0800.com/] [/url] [url=http://a611.x0800.com/] [/url] [url=http://a612.x0800.com/] [/url] [url=http://a613.x0800.com/] [/url] [url=http://a614.x0800.com/] [/url] [url=http://a615.x0800.com/] [/url] [url=http://a616.x0800.com/] [/url] [url=http://a617.x0800.com/] [/url] [url=http://a618.x0800.com/] [/url] [url=http://a619.x0800.com/] [/url] [url=http://a620.x0800.com/] [/url] [url=http://a621.x0800.com/] [/url] [url=http://a622.x0800.com/] [/url] [url=http://a623.x0800.com/] [/url] [url=http://a624.x0800.com/] [/url] [url=http://a625.x0800.com/] [/url] [url=http://a626.x0800.com/] [/url] [url=http://a627.x0800.com/] [/url] [url=http://a628.x0800.com/] [/url] [url=http://a629.x0800.com/] [/url] [url=http://a630.x0800.com/] [/url] [url=http://a631.x0800.com/] [/url] [url=http://a632.x0800.com/] [/url] [url=http://a633.x0800.com/] [/url] [url=http://a634.x0800.com/] [/url] [url=http://a635.x0800.com/] [/url] [url=http://a636.x0800.com/] [/url] [url=http://a637.x0800.com/] [/url] [url=http://a638.x0800.com/] [/url] [url=http://a639.x0800.com/] [/url] [url=http://a640.x0800.com/] [/url] [url=http://a641.x0800.com/] [/url] [url=http://a642.x0800.com/] [/url] [url=http://a643.x0800.com/] [/url] [url=http://a644.x0800.com/] [/url] [url=http://a645.x0800.com/] [/url] [url=http://a646.x0800.com/] [/url] [url=http://a647.x0800.com/] [/url] [url=http://a648.x0800.com/] [/url] [url=http://a649.x0800.com/] [/url] [url=http://a650.x0800.com/] [/url] [url=http://a651.x0800.com/] [/url] [url=http://a652.x0800.com/] [/url] [url=http://a653.x0800.com/] [/url] [url=http://a654.x0800.com/] [/url] [url=http://a655.x0800.com/] [/url] [url=http://a656.x0800.com/] [/url] [url=http://a657.x0800.com/] [/url] [url=http://a658.x0800.com/] [/url] [url=http://a659.x0800.com/] [/url] [url=http://a660.x0800.com/] [/url] [url=http://a661.x0800.com/] [/url] [url=http://a662.x0800.com/] [/url] [url=http://a663.x0800.com/] [/url] [url=http://a664.x0800.com/] [/url] [url=http://a665.x0800.com/] [/url] [url=http://a666.x0800.com/] [/url] [url=http://a667.x0800.com/] [/url] [url=http://a668.x0800.com/] [/url] [url=http://a669.x0800.com/] [/url] [url=http://a670.x0800.com/] [/url] [url=http://a671.x0800.com/] [/url] [url=http://a672.x0800.com/] [/url] [url=http://a673.x0800.com/] [/url] [url=http://a674.x0800.com/] [/url] [url=http://a675.x0800.com/] [/url] [url=http://a676.x0800.com/] [/url] [url=http://a677.x0800.com/] [/url] [url=http://a678.x0800.com/] [/url] [url=http://a679.x0800.com/] [/url] [url=http://a680.x0800.com/] [/url] [url=http://a681.x0800.com/] [/url] [url=http://a682.x0800.com/] [/url] [url=http://a683.x0800.com/] [/url] [url=http://a684.x0800.com/] [/url] [url=http://a685.x0800.com/] [/url] [url=http://a686.x0800.com/] [/url] [url=http://a687.x0800.com/] [/url] [url=http://a688.x0800.com/] [/url] [url=http://a689.x0800.com/] [/url] [url=http://a690.x0800.com/] [/url] [url=http://a691.x0800.com/] [/url] [url=http://a692.x0800.com/] [/url] [url=http://a693.x0800.com/] [/url] [url=http://a694.x0800.com/] [/url] [url=http://a695.x0800.com/] [/url] [url=http://a696.x0800.com/] [/url] [url=http://a697.x0800.com/] [/url] [url=http://a698.x0800.com/] [/url] [url=http://a699.x0800.com/] [/url] [url=http://a700.x0800.com/] [/url] [url=http://a701.x0800.com/] [/url] [url=http://a702.x0800.com/] [/url] [url=http://a703.x0800.com/] [/url] [url=http://a704.x0800.com/] [/url] [url=http://a705.x0800.com/] [/url] [url=http://a706.x0800.com/] [/url] [url=http://a707.x0800.com/] [/url] [url=http://a708.x0800.com/] [/url] [url=http://a709.x0800.com/] [/url] [url=http://a710.x0800.com/] [/url] [url=http://a711.x0800.com/] [/url] [url=http://a712.x0800.com/] [/url] [url=http://a713.x0800.com/] [/url] [url=http://a714.x0800.com/] [/url] [url=http://a715.x0800.com/] [/url] [url=http://a716.x0800.com/] [/url] [url=http://a717.x0800.com/] [/url] [url=http://a718.x0800.com/] [/url] [url=http://a719.x0800.com/] [/url] [url=http://a720.x0800.com/] [/url] [url=http://a721.x0800.com/] [/url] [url=http://a722.x0800.com/] [/url] [url=http://a723.x0800.com/] [/url] [url=http://a724.x0800.com/] [/url] [url=http://a725.x0800.com/] [/url] [url=http://a726.x0800.com/] [/url] [url=http://a727.x0800.com/] [/url] [url=http://a728.x0800.com/] [/url] [url=http://a729.x0800.com/] [/url] [url=http://a730.x0800.com/] [/url] [url=http://a731.x0800.com/] [/url] [url=http://a732.x0800.com/] [/url] [url=http://a733.x0800.com/] [/url] [url=http://a734.x0800.com/] [/url] [url=http://a735.x0800.com/] [/url] [url=http://a736.x0800.com/] [/url] [url=http://a737.x0800.com/] [/url] [url=http://a738.x0800.com/] [/url] [url=http://a739.x0800.com/] [/url] [url=http://a740.x0800.com/] [/url] [url=http://a741.x0800.com/] [/url] [url=http://a742.x0800.com/] [/url] [url=http://a743.x0800.com/] [/url] [url=http://a744.x0800.com/] [/url] [url=http://a745.x0800.com/] [/url] [url=http://a746.x0800.com/] [/url] [url=http://a747.x0800.com/] [/url] [url=http://a748.x0800.com/] [/url] [url=http://a749.x0800.com/] [/url] [url=http://a750.x0800.com/] [/url] [url=http://a751.x0800.com/] [/url] [url=http://a752.x0800.com/] [/url] [url=http://a753.x0800.com/] [/url] [url=http://a754.x0800.com/] [/url] [url=http://a755.x0800.com/] [/url] [url=http://a756.x0800.com/] [/url] [url=http://a757.x0800.com/] [/url] [url=http://a758.x0800.com/] [/url] [url=http://a759.x0800.com/] [/url] [url=http://a760.x0800.com/] [/url] [url=http://a761.x0800.com/] [/url] [url=http://a762.x0800.com/] [/url] [url=http://a763.x0800.com/] [/url] [url=http://a764.x0800.com/] [/url] [url=http://a765.x0800.com/] [/url] [url=http://a766.x0800.com/] [/url] [url=http://a767.x0800.com/] [/url] [url=http://a768.x0800.com/] [/url] [url=http://a769.x0800.com/] [/url] [url=http://a770.x0800.com/] [/url] [url=http://a771.x0800.com/] [/url] [url=http://a772.x0800.com/] [/url] [url=http://a773.x0800.com/] [/url] [url=http://a774.x0800.com/] [/url] [url=http://a775.x0800.com/] [/url] [url=http://a776.x0800.com/] [/url] [url=http://a777.x0800.com/] [/url] [url=http://a778.x0800.com/] [/url] [url=http://a779.x0800.com/] [/url] [url=http://a780.x0800.com/] [/url] [url=http://a781.x0800.com/] [/url] [url=http://a782.x0800.com/] [/url] [url=http://a783.x0800.com/] [/url] [url=http://a784.x0800.com/] [/url] [url=http://a785.x0800.com/] [/url] [url=http://a786.x0800.com/] [/url] [url=http://a787.x0800.com/] [/url] [url=http://a788.x0800.com/] [/url] [url=http://a789.x0800.com/] [/url] [url=http://a790.x0800.com/] [/url] [url=http://a791.x0800.com/] [/url] [url=http://a792.x0800.com/] [/url] [url=http://a793.x0800.com/] [/url] [url=http://a794.x0800.com/] [/url] [url=http://a795.x0800.com/] [/url] [url=http://a796.x0800.com/] [/url] [url=http://a797.x0800.com/] [/url] [url=http://a798.x0800.com/] [/url] [url=http://a799.x0800.com/] [/url] [url=http://a800.x0800.com/] [/url] [url=http://b1.w0800.com/] [/url] [url=http://b2.w0800.com/] [/url] [url=http://b3.w0800.com/] [/url] [url=http://b4.w0800.com/] [/url] [url=http://b5.w0800.com/] [/url] [url=http://b1.x0800.com/] [/url] [url=http://b2.x0800.com/] [/url] [url=http://b3.x0800.com/] [/url] [url=http://b4.x0800.com/] [/url] [url=http://b5.x0800.com/] [/url] [url=http://b1.y0800.com/] [/url] [url=http://b2.y0800.com/] [/url] [url=http://b3.y0800.com/] [/url] [url=http://b4.y0800.com/] [/url] [url=http://b5.y0800.com/] [/url] [url=http://b1.z0800.com/] [/url] [url=http://b2.z0800.com/] [/url] [url=http://b3.z0800.com/] [/url] [url=http://b4.z0800.com/] [/url] [url=http://b5.z0800.com/] [/url]

頁: [1]
查看完整版本: 真正愛你的女生會


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.