YK Forum » 樂譜笛譜 » 童話笛譜


2007-5-13 03:40 PM candy
童話笛譜

童話

忘了有多久   再沒聽到你

C F E F C    C F E F C

對我說你最愛的故事

C F E F F F D D C

我想了很久   我開始慌了

C F E F C    C A G G F

是不是我又做錯了甚麼

C F E F D D D F D' C'*你哭著對我說    童話裡都是騙人的

G G Bb Bb A A     A A E G F F E F

我不可能是你的王子

F E F Bb D C' Bb A G

也許你不會懂    從你說愛我以後

G G Bb Bb Bb A A     A A E' E' D' E' F'

我的天空星星都亮了

F' A F D' D' D' C' C' C'#我願(要 / 會)變成童話裡   

   C C' Bb A A Bb A

你愛的那個天使

A Bb A Bb A G F

張開雙手    變成翅膀守護你

F A C' D'     D' D' C' G G Bb A

你要相信    相信我們會像童話故事裡

F A C' D'     D' D' C' G G Bb A Bb A G F

幸褔和快樂是結局

G A D D F F E FRepeat *##一起寫我們的結局

G A D D F F E F

2007-5-13 05:45 PM waiwai
多謝分享

2008-3-18 11:55 PM josephchan0102
Thanks for sharing

2008-4-5 11:10 AM ~茵~
好好聽呀!~

2008-5-11 12:32 PM 雨淚
我唔明Bb係點解
是不是b呀,點解2個一齊既

2008-5-11 01:47 PM kukucat
[quote][b]原帖由 [i]雨淚[/i] 於 2008-5-11 12:32 PM 發表。 [/b][url=http://forum.eyankit.com/viewthread.php?tid=3193&page=1#pid152749][img]http://forum.eyankit.com/images/common/back.gif[/img][/url]
我唔明Bb係點解
是不是b呀,點解2個一齊既 [/quote]-      -''
我覺得係Bb=B音低半個音?!...
咁樣?!
唔知道-    -''

2008-5-11 07:45 PM 尹琳
好love依首歌><

2008-5-11 07:51 PM ●siu_y_an§
Bb同b係吾同ga"
Bb係禁134
而b就淨係禁1"
兩個音吹出答係吾同的=]

2008-5-12 02:05 PM 尹琳
=口=上面個位好勁

2008-6-22 03:47 PM lina3216
回覆 #8 ●siu_y_an§ 的帖子

變態:'(

2008-7-1 09:37 PM sHEunGYeE
F'點吹架?

頁: [1]
查看完整版本: 童話笛譜


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.